Om Leasing, leasingordbog.

Om Leasing, leasingordbog.

Vigtig viden om leasing

Vigtigt at vide når du leaser. 

 1. Lease KUN gennem en bilforhandler, eller banker, leaser du fra en broker eller nogle som ''kalder'' sig et leasingselskab / bilforhandler (bilforhandler har en fysisk forretning), ved evt. at have en websider eller selskab, der ikke fysisk har bilerne eller måsl ku 2 -3 stk, har du som udgangspunkt ingen sikkerhed.
 2. Sikre dig at du har købelovensbestemmelser når du leaser ''køber'' en bil, ellers har du ikke garenti på leasingbilen, Leaser du fra følgende har du ikke den sikkerhed, websider, broker, leasingformidler, Golease.com sætter dig derfor op med bilforhandler, der kan give dig de garentier, du som forbruger skal bruge, GoLease.com er en søgemaskine ikke en Broker, og alle aftaler køre via Danske banker. 
 3. Der er vigtigt at du leaser/handler, får din finainsering med leasingselskaber som er robuste, og har været i markedet læge.
 4. Sikrer dig at den bilforhandler der formidler og sælger dig din leasingbilen, er specilist på leasingmarkedet, her kommer der et par god råd. 
  1. Bilforhandleren har arbejdet med leasing længe.
  2. Bilforhandlere kan forklare dig om leasing, på en måde der er til at forstå.
  3. Har sine biler holdende med leasingtilbud på.
  4. Kan svare på en betryggende måde, på alle dine spørgsmål.
  5. Er kendt for at arbejde med leasing. 

Leasingordbog

Cross border leasing

Cross border leasing er en finansieringsløsning på tværs af landegrænserne. Cross border leasing tilbydes udelukkende til danske virksomheder eller til datterselskaber, f.eks. vognmænd, der har flyttet deres bilpark til Tyskland eller Polen.

Debitor

Se Leasingtager.

Finansiel leasing

Den mest almindelige form for erhvervsleasing, hvor du indgår en aftale, som giver dig direkte afskrivning af den månedlige ydelse. Samtidig har du også ansvaret for at finde en køber til udstyret, når aftalen udløber. Du hæfter således også for et eventuelt tab.

Finansiel leasing giver dig altså mulighed for at få frigjort likviditet i virksomheden til daglig drift. Du får direkte afskrivning af den månedlige ydelse og minimale omkostninger sammenlignet med lån.

Flex-Leasing

Ved flex-leasing leaser du en bil uden registreringsafgift, og betaler herefter registreringsafgiften månedsvis for en ønsket periode. For at benytte denne løsning skal afviklingen kombineres med en finansiel leasingkontrakt gennem et leasingselskab.

En flex-leaset bil er meget nemmere at sælge efter endt leasing periode, da der ikke er afgift tilbage i bilen. Det betyder også, at man uden besvær kan sælge den i udlandet, hvor der er et meget større køberklientel.

Forlængelse - sekundær periode

Efter at leasingaftalens primære periode er udløbet, kan du forlænge leasingaftalen. Prisen på forlængelsen kendes ikke altid på forhånd og kan afhænge af udstyrets restværdi.

Forud eller bagud

En leasingydelse kan betales enten forud eller bagud. Betaler du ydelsen periodisk bagud, vil dette beløb være større, end hvis ydelsen betales forud, fordi periodens ydelse forrentes.

Future value

Også kaldet fremtidsværdi. Udgør den værdi varen formodes at have ved udløbet af leasingperioden.

Indfrielse

I nogle tilfælde ønsker leaser at foretage hel eller delvis indfrielse af den leasede vare. I den forbindelse vil der blive udarbejdet en indfrielsesopgørelse. Den beregnes som differencen mellem restgælden og en tilbagediskontering af samtlige uforfaldne leasingafgiter + restværdi med markedsrente på opgørelsestidspunktet.

Herudover vil leaser typisk blive opkrævet en fastrentekompensation samt eventuelt skattekompensation som følge af de skattemæssige konsekvenser ved den førtidige indfrielse.

Knækaftale

Når man taler om leasingaftaler, der knækker, refererer det til aftalens pengestrøm. Der kan være flere knæk i en aftale, og hvert knæk betyder, at leasingydelsen er aftalt til enten at stige eller falde i en nærmere angivet periode.

Eksempel: Den månedlige leasingafgift reguleres hver 12. måned med 10 procent. Knækaftaler kaldes også stair-step, fordi de grafisk illustreret ligner en trappe.

Købekontrakt med ejendomsforbehold

Er en finansieringsmulighed, hvor din virksomhed bliver ejer af udstyret, men hvor leasingselskabet (efter at have fået overdraget kontrakten fra sælgeren af aktivet) forbeholder sig retten til at tage det solgte aktiv tilbage (ejendomsforbehold).

Leasingselskabets ejendomsforbehold gælder dog kun, indtil din virksomhed har overholdt sine samlede forpligtelser i den indgåede købekontrakt. Det vil primært sige, at når din virksomhed har betalt de ydelser, som den har forpligtet sig til, ophører leasingselskabets ejendomsforbehold. Du får udstyret til rådighed med det samme

- ligesom ved en leasingaftale.

Købsoption

En købsoption er retten til at købe leasingudstyret. Ved en option har, leasingtager eller leverandør ret - men ikke pligt - til at købe udstyret.

Leasing

Leasing defineres juridisk som leje af en vare i over 6 måneder. Hvis kontrakten løber mindre end 6 måneder, kaldes det udlejning. I nogle tilfælde er der dog mulighed for mini-leasing eller flex-leasing (se ordbog-link).

Ved leasing må der endvidere ikke være nogen aftale om, at den person, der tegner leasingkontrakten, kan købe bilen bagefter - for eksempel til en fastsat brugtpris. Leasingtager skal således frit kunne aflevere f.eks. bilen, når kontrakten udløber.

Leasingafgift eller Leasingydelse

Er den pris, du betaler for at bruge det leasede udstyr.

Leasingaftale

Et juridisk bindende dokument, med vilkår og betingelser for aftalen mellem leasingselskab og leaser.

Leasinggiver

Er leasingselskabet - også kaldet lessor eller kreditor.

Leasingtager

Er brugeren, dig som privatperson eller din virksomhed. Leasingtager bliver også kaldt lessee, debitor eller kunde.

Lessee

Se Leasingtager

Minilease

Med Minilease får du alle fordelene ved operationel leasing, men binder dig kun for en kort lejeperiode. Du kan indgå en Minilease-aftale fra 2-12 måneder. Ved løbetid på mere end 6 måneder, har du mulighed for delvis momsfradrag.

Nationalbankens udlånsrente eller Indskudsbevisrente (NUR/NIBS)

Nationalbankens udlånsrente er Nationalbankens rente på 14-dages udlån. Pengeinstitutter har mulighed for at låne eller placere midler i Nationalbanken til den fastsatte udlånsrente.

Se de officielle rentesatser på Nationalbankens hjemmeside her.

Operationel leasing

I modsætning til finansiel leasing tager leasingselskabet her en produktrisiko. Ved operationel leasing påtager leasingselskabet sig risikoen på restværdien, ligesom vedligeholdelse mm. ofte er inkluderet i leasingafgiften.

Privatleasing

Hvis du privatleaser en bil, betyder det, at du får en bil stillet til rådighed mod, at du betaler en engangsydelse (udbetaling) samt en fast betaling hver måned. Størrelsen på engangsydelsen og den månedlige betaling afhænger af, hvilken bil du vælger, det antal kilometer du ønsker at køre og kontraktens løbetid. Det betyder, at når du har leaset en bil, må du som udgangspunkt kun køre et bestemt antal kilometer i henhold til leasingaftalen.

Det er derfor vigtigt, at du kender dit kørselsbehov, så leasingkontrakten kommer til at afspejle dit behov så godt som muligt. Det er dog sådan, at leasingsselskaberne ofte udbetaler penge, hvis du har kørt færre kilometer end det angivende antal i kontrakten, ligesom at det koster ekstra, hvis du har kørt flere kilometer.

Med i leasingkontrakten er normalt også gratis service og værkstedsbesøg. Forsikring kan du få med i kontrakten eller du kan vælge selv at klare det med dit forsikringsselskab.

Rammeaftale

Er et forhåndstilsagn om finansiering af den kommende periodes investeringer inden for det aftalte rammebeløb og øvrige betingelser.

Restværdi

Er den værdi, man vurderer, at udstyret har ved leasingperiodens udløb. Restværdi må ikke forveksles med restgæld. Restværdien er altså den forventede fremtidige markedsværdi for udstyret.

Sale-lease back

Sælg og lej tilbage-princippet er, når en virksomhed sælger et af sine aktiver til leasingselskabet og herefter får brugsretten ved at lease det samme aktiv tilbage. Pointen er, at der frigøres kapital, samtidig med at virksomheden har brugsret til aktivet.

Scrapværdi

Se Restværdi

Stair-step

Man leaser en bil uden registreringsafgift, og betaler herefter registreringsafgiften månedsvis for en ønsket periode. For at benytte sig af denne løsning skal afviklingen kombineres med et finansiel leasingkontrakt gennem et leasingselskab.

Se også Knækaftale.

Udlægsrente

Når leasingudstyret ikke består af en enkelt enhed men f.eks. er et komplekst anlæg, der opbygges over en periode, aftaler man ofte, at leverandøren skal have penge undervejs. I de tilfælde fungerer leasingselskabet som din virksomheds “kassekredit” og betaler a conto-beløb til leverandøren. Den rente, der tilskrives, betegnes ofte som udlægsrente.

Find bil

Få tilbud

Bliv godkendt

Betal

Din bil

Toftegaard Biler

Vi kan finde din drømmebil

Ring eller skriv
26 31 04 10

Kontakt os
Toftegaard Biler

Vi kan finde din drømmebil

Vi er klar til at hjælpe dig
26 31 04 10

Kontakt os
Toftegaard Biler

Vi kan finde din drømmebil

Vi er klar til at hjælpe dig
26 31 04 10

Kontakt os
Toftegaard Biler

Vi kan finde din drømmebil

Vi er klar til at hjælpe dig
26 31 04 10

Kontakt os
Toftegaard Biler

Vi kan finde din drømmebil

Vi er klar til at hjælpe dig
26 31 04 10

Kontakt os
Toftegaard Biler

Vi kan finde din drømmebil

Ring eller skriv
26 31 04 10

Kontakt os
Hyppige spørgsmål / FAQ • Spørgsmål Skal jeg betale for at få tilsendt tilbud fra GoLease.com? Svar: Nej, det koster ikke noget at få tilbud på leasing eller at få andre former for tilbud via GoLease.com. Der er ikke noget, der er bindende medmindre man har accepteret med enten en mail eller anden form for underskrift. • Spørgsmål Hvad koster det som forhandler at annoncere på GoLease.com? Svar: Kontakt os og spørg 26 310 410 Support mellem kl. 09.00 og 16.00 • Spørgsmål Må jeg ringe eller skrive til GoLease.com Svar: Alle er altid velkomne til at kontakte vores søde kundeservicemedarbejdere eller salgsmedarbejdere - og vi svarer altid hvis du sender en mail. • Spørgsmål Er GoLease.com ejet af bankerne eller forhandlere? Svar: Nej, GoLease.com ApS er et selvstændigt internetfirma. Vi er specialiseret i at lave søgemaskiner samt i at skabe gennemskuelighed i markedet med leasing af biler. Desuden gør vi, hvad vi kan for at finde lige netop den finansiering vores brugere efterspørger. Vi er sat i verden for at hjælpe dig med at få overblik over et ellers uoverskueligt marked. Vi er uafhængige og står midt imellem forhandlere, købere og finansieringsselskaber. • Spørgsmål Skal jeg selv sørge for at forsikre en finansieret vare? Svar: Hvis ikke andet er aftalt, så ja. Mange finansieringsselskaber tilbyder dog forsikring som tilkøb til aftalen, men som udgangspunkt er det din forpligtelse. • Spørgsmål Skal jeg selv sørge for at forsikre en leaset vare? Svar: Hvis ikke andet er aftalt, så ja. Mange leasingselskaber tilbyder dog forsikring som tilkøb til aftalen. En leaset bilforsikring vil typisk være billigere end en normal bilforsikring • Spørgsmål Hvad gør jeg, hvis de varer, jeg har købt via leasing kommer til skade? Svar: Du benytter din egen forsikring eller den forsikring, du evt. har tilkøbt til kontrakten. • Spørgsmål Hvad er en kreditvurdering og hvordan foretages den? Svar: En kreditvurdering foretages af finansieringsselskabet for at sikre, at du som køber/ leasingtager/ lånetager rent faktisk har råd til at betale de månedlige afdrag på den vare, du ønsker at købe/lease eller lån til. Som virksomhed betyder det typisk, at du skal fremvise dine regnskaber og budgetter. Som privatperson skal du typisk aflevere seneste årsopgørelser fra skattemyndighederne samt den seneste lønseddel. Jf. hvidvaskningsloven skal du sandsynligvis også aflevere en kopi af gyldig legitimation såsom pas eller kørekort. Kreditvurderinger kan dog variere fra finansieringsselskab til finansieringsselskab og fra aftale til aftale. • Spørgsmål Kan jeg komme af med mit leasede bil på GoLease.com som privatperson eller firma? Svar: Ja så skal du kontakte Toftegaard Biler A/S i Holbæk og de vil hjælpe dig med at afhandle din bil, i aftaler sammen prisen for dette. • Spørgsmål Hvordan foretages et debitorskifte på leasing? Svar: Et debitorskifte foretages på følgende måde: o Den nuværende leasingtager ("sælger") og den fremtidige leasingtager ("køber") kontakter leasingselskabet, der oprindeligt udstedte leasingaftalen på det pågældende udstyr. o Leasingselskabet foretager en kreditvurdering af "køber" som ønsker at overtage leasingaftalen. o Når godkendelsen er opnået, udarbejder leasingselskabet nye papirer med den nye leasingtagers information. o Alle underskriver dokumentet og debitorskiftet er foretaget. • Spørgsmål Kan jeg ændre på leasingkontrakten i forbindelse med et debitorskifte? Svar: Du kan med stor sandsynlighed få lov til at ændre leasingaftalen hos det leasingselskab som forestår debitorskiftet. Der vil dog være tale om en individuel forhandling med leasingselskabet. • Spørgsmål Skal jeg betale førstegangsydelse, hvis jeg overtager en eksisterende leasingaftale med et såkaldt debitorskifte? Svar: Nej, men der kan være omkostninger forbundet med debitorskiftet. Forhør dig med leasingselskabet, som har udstedt leasingaftalen. • Spørgsmål Hvordan beregner jeg beskatningsgrundlaget i forbindelse med leasing? Svar: Hvis der er tale om leasing til erhverv, er ofte en god ide at kontakte din revisor. Som privatperson har man ikke noget beskatningsgrundlag eller fradrag i forbindelse med leasingaftaler. Eller spørg den Bilforhandler du leaser bilen af.